Utvekslingsavtaler

På utvekslingssidene presenteres UiOs utvekslingsavtaler. Alle gyldige avtaler skal ha en egen nettside.

Utvekslingsavtale

  • Avtalen må være registrert i FS før den får en avtaleside på nett.
  • Alle gyldige avtaler må ha oppdaterte og kvalitetssikrede avtalesider når SøknadsWeb åpner (ca. 15. januar og 15. august, fristen er 10. januar/10. august). NB: Fom. opptaket til høst 2020 er fristene fremskyndet, mer info om dette kommer
  • Avtaler som ikke lenger er gyldige må avpubliseres.
  • Nettside for ny avtale lages i mappen til det universitetet avtalen er med: stå i mappen, klikk "Nytt dokument" og velg utvekslingsavtale.html, skriv enhetens initialer i feltet "Filnavn" og klikk på opprett.
  • Dersom det ikke finnes universitetsmappe for den avtalen du skal lage, må du bestille oppretting (se nederst på siden).

Tilgang og rettigheter

For å kunne jobbe med avtalenettsidene, må man være meldt inn i riktig nettgruppe:

For å se hvilke grupper du er medlem i må du logge deg inn på brukerinfo.

Utvekslingsavtale med et nytt universitet

Alle avtaler ligger i land- og universitetsmapper. Disse blir opprettet av Seksjon for studiekvalitet.

Dersom du skal opprette avtaleside for et universitet der det ikke finnes avtaler fra før (og dermed heller ingen mappe), må du bestille oppretting av ny mappe ved å fylle ut nettskjema for bestilling (eller send en e-post til utveksling@uio.no.