Kvalitetssikring av avtalenettsidene

Avtalenettsidene skal være oppdaterte og kvalitetssikret før åpningen av SøknadsWeb i begynnelsen av hvert semester.

Frister

Frist for kvalitetssikring av avtalenettsidene er:

  • 10. januar (Søknadsweb åpner ca. 15. januar)
  • ca. 10. august Søknadsweb åpner ca. 15. august)

Avtaleeiere står imidlertid fritt til å ferdigsstille kvalitetssikringen på et tidligere tidspunkt, feks. i forbindelse med avtaledagen i desember og juni hvert år, eller før jule- og sommerferien.

Hva skal gjøres?

1) Sjekk at det er samsvar mellom gyldige avtaler i FS og gyldige avtaler på nettsidene:

  • Opprett nye avtalesider dersom noen mangler, eller hvis dere har nye avtaler.
  • Avpubliser eventuelle ugyldige avtaler, eller avtaler som ikke skal være publisert av andre grunner. Husk å fjerne ev. lenker til den avpubliserte avtalen fra "Studieopphold i utlandet" på programsidene, eller fra andre steder.
  • Be SOT opprette universitetsmappe dersom dere trenger avtaleside for en avtale med et universitet som ikke har nettside fra før (hvis avtalen er den første med dette universitet).

Se veiledning for utvekslingsavtaler

Tips: Ta ut en exceloversikt over din enhets avtaler fra FS for å kryssjekke at det er samsvar.

2) Sjekk at informasjonen på alle avtalesider som er publisert er oppdatert og riktig:

  • Hvilke semestre studentene kan søke utreise til? Om en avtale ikke skal brukes et gitt semester, skriv det inn.
  • Hva koster det? Oppgi informasjon om eventuelle skolepenger, og sjekk at informasjon fra tidligere år fortsatt stemmer.
  • Kontaktpunkt - hvor kan studentene henvende seg for å få mer informasjon?
  • Lenkene - fungerer de og går de til riktig sted?
  • Tenk på hva studentene trenger svar på, og bruk et språk som de forstår. Unngå interne ord og uttrykk. Vektlegg hva som  er de spesielle faglige styrkene ved nettopp dette universitetet.

Tilrettelegging i FS for SøknadsWeb

I tillegg til kvalitetssikring av avtalenettsidene, må avtaler og søknadsalternativer kvalitetessikres/tilrettelegges i FS; før Søknadsweb åpner hvert semester.

Publisert 27. mai 2014 09:09 - Sist endret 28. sep. 2017 13:20