Universitetsmappe

Opprette land- og universitetsdokumenter

Det er Seksjon for studiekvalitet som oppretter land- og universitetsmapper.

Man oppretter ny land- eller universitetsmappe ved å først opprette en ny mappe. Velg "vanlig mappe". Landmappe må endres til "Utvekslingsavtalelisting" og universitetsmappe må endres til "Utvekslingsuniversitet" (endring gjøres nederst på Om-fanen).

Husk å gi mappen korrekt landnavn og universitetsmappen et kort og passende navn som følger konvensjonen for de andre universitetene i samme mappe (sjekk navnene på de andre universitetsmappene i det samme landet først). Se også Navnekonvensjoner for mapper og dokumenter på UiOs nettsider

Hva skal fylles ut?

Navn

Skriv inn navnet på universitetet.

Når du skriver inn navn på universitetet må du også sjekke om det for dette landet brukes universitetets navn på originalspråket eller på engelsk. I de fleste land bruker vi universitetets navn på landets språk, mens i noen land bruker vi universitetenes navn på engelsk (dette er land der vi vurderer det til at navnet på originalspråket blir for vanskelig å forstå for våre studenter).

Vektlegging i menyer

Styrer plassering i venstremeny. Ta kontakt med Nettgruppa Kommunikasjonsavdelingen hvis du vil endre plassering.

Skjul i menyer

Her skal du velge "Ja". Da skjules universitetsmappen fra landoversikter.

Bilde

Last opp et bilde fra universitetet, eller velg et bilde fra mappen "midlertidige bilder". Bildet skal være 170x90 piksler.

Land

Skriv inn navn på landet universitetet ligger i.

By

Skriv inn hvilken by universitetet ligger i.

Nettadresse

Skriv inn adressen til universitetets hovedside.

Erasmuskode

Skriv inn universitetets erasmuskode, hvis det er relevant. Når dette feltet er fylt ut, lages det automatisk en lenke til IRIS-databasen som vises i feltet "Studenter som har vært her før" på avtalesiden (i høyremeny). <-- Dette er ikke bruk for øyeblikket ettersom IRIS-databasen ikke lenger eksisterer/fungerer.

Publisert 29. apr. 2014 18:03 - Sist endret 9. jan. 2019 14:46