Forside tjenester og verktøy på enhet

I midtfelt (over to spalter)

Bibliotek og IT-tjenester (obligatorisk)

Øverst i midtfeltet skal to bokser legges inn med henholdsvis ikon, felles tekst og lenke til Bibliotek og IT-tjenester.

Publikumstjenester og kunnskapsressurser (valgfritt)

Øvrige tjenester og verktøy skal kategoriseres i kategoriene Publikumstjenester eller kunnskapsressurser. De kan enten vises frem under samlebetegnelsene, eller vises frem en og en.

Høyre spalte

Hvis enheten på sin forside promoterer Tjenester og verktøy, skal de samme tjenestene og verktøyene finnes igjen i høyre spalte på Tjenester og verktøy-forsiden.

Listen på tjenester og verktøy-siden kan i tillegg inneholde flere tjenester og verktøy.

Eksempel

Se eksempel for hvordan på UiO.no

Publisert 30. sep. 2014 08:37 - Sist endret 9. okt. 2015 17:28