Mal for IT-tjeneste

Innholdet i en IT-tjeneste

En IT-tjeneste inneholder en forside og flere undermapper. USITs webredaksjon er ansvarlige for forsiden som settes opp i samarbeid med tjenesteeier, mens tjenesteeier, eller publisist med delegert ansvar fra tjenesteeier, har ansvar for innholdet i undermappene.

Forsiden på en IT-tjeneste

Hver IT-tjeneste har en egen mappe. Mappen har samme navn som tjenesten, og index i mappen er tjenestens forside. Forsiden er et dokument av typen forside. Forsiden har "horisonal design" med opptil tre bokser ved siden av hverandre.

1. linje:

Boks full bredde: Kort om tjenesten

Kort liste av hva du som sluttbruker kan gjøre med denne tjenesten/systemet og hvem den er for, med eventuell lenke til mer detaljert beskrivelse.

2. linje:

Kan være en fronteboks med bilde. Hvis ikke er andre linje en fullbreddeboks med lenker til Hjelp-filer: 

Hjelp og veiledning: Lenke til sider for noen av de antatt viktigste oppgaver eller problemer som brukeren ønsker å få svar på eller utført på denne tjenesten. Det bør ikke være flere enn fire slike fremhevede oppgaver. Feltet skal også inneholde en lenke videre til alle brukerveiledninger.

Om tjenesten har en egen Akuelt-mappe, kan denne feedes i Boks 1/3-del høyre for Hjelp og veiledning – som da reduseres til 2/3-deler.

3. linje:

Grå boks full bredde: Ta kontakt

Lenke som går til en kontaktveielder med kontaktinformasjon til support, informasjon og annet. Om tjenesen har en "Logg inn"-knapp eller en direkte lenke til tjenesten/verktøyet, legger du den inn het, sammen med lenken til kontaktinformasjon.

Mappene i en IT-tjeneste

Undermappene i en IT-tjeneste opprettes når IT-tjenesten opprettes. Alle tjenester trenger ikke alle mapper, så enkelte mapper kan slettes. Hvis det skulle være behov for andre mapper, kan det drøftes med USITs webredaksjon.

VIKTIG: Før innhold flyttes til eller opprettes i en mappe, er det viktig at innholdets nytte og form vurderes. Innholdet skal:

 • være skrevet for en målgruppe
 • gi svar på oppgavene målgruppen skal løse på uio.no/tjenester/it
 • være skrevet på en måte som gjør det lett å forstå, og følge UiOs retningslinjer for skriving på nett.

mer-om

Mappen med filnavnet «mer-om», skal ha tittelen Mer om <tjenestenavn>. Den kan inneholde:

 • mer utfyllende informasjon om hva tjenesten tilbyr
 • beskrivelse av funksjonalitet
 • skjermbilder som viser hva du kan gjøre
 • eventuelt en fortsettelse av "Kort om tjenesten" fra forsiden
 • skal ikke inneholde brukerveiledninger i noen form (de skal i hjelp-mappa)

kontakt

Du skal kun ha denne mappen hvis tjenesten har eget kontaktpunkt. Hvis standard-kontaktflyt, kan denne mappen slettes og du kan lenke til Kontakt-mappen på toppnivå for IT-tjenester på UiO. Hvis behov for eget kontaktpunkt, skal relevante kontaktpunkter fylles ut i kontaktveileder. 

hjelp

Alle utadrettede brukerveiledninger skal publiseres i artikkelliste. Det innbefatter også brukerveiledninger som er myntet på lokal-IT. Publiserte artikler blir automatisk listet opp sortert på tittel. Ved å prioritere de viktigste veiledningene blir de løftet til tjenestens forside (til "Hjelp og veiledninger"-boksen).

Hvis du har veldig mange veiledninger kan det være fornuftig å organisere dem i et nivå til med mapper. Mappene bør representere en tematisk nedbryting av veiledningene som publiseres. Nettredaksjonen på USIT har mulighet til å sette opp en egen forside for tjenester som har mange veiledinger. Ta kontakt hvis det er behov for det.

aktuelt

Mappen skal inneholde artikler med nyheter og annen aktuell informasjon om tjenesten. Driftsmeldinger, meldinger om ny funksjonalitet, meldinger om kurs som settes opp (info med lenke til kursinformasjonen på For ansatte-siedene). Artiklene hentes ut til tjenestens forside med RSS. Bør kun brukes hvis tjenesten har et slikt informasjonsbehov. Kan ellers slettes.

drift-utvikling

For tjenester som har informasjon knyttet til drift og utvikling av tjenesten, kan dette legges i denne mappen. Mye av det som USIT har kalt intern informasjon om en tjeneste skal ligge i denne mappen. F.eks. beskrivelse av interne driftsrutiner (for tjenesten), utviklerdokumentasjon, planer for administrativ utvikling, m.m. Om nødvendig kan deler av innholdet tilgangsbegrenses.

organisering

Mappen med filnavnet «organisering» skal ha tittelen Organisering av arbeidet. Den inneholder tre undermapper:

 1. moter: Denne mappen skal ha tittelen Møter og kan inneholde møtereferater og annen informasjon relatert til møteaktivitet i forbindelse med tjenesten.
 2. planer: Denne mappen skal ha tittelen Planer og skal inneholde artikler med som er plandokumenter for tjenesten.
 3. rapporter: Denne mappen skal ha tittelen Rapporter og skal inneholde artikler som er rapporter fra arbeidet med tjenesten,

ta-i-bruk

Mappen med filnavnet «ta-i-bruk» skal ha tittelen Ta i bruk. Mappen skal inneholde en index-side som beskriver kort hva du må gjøre for å ta i bruk tjenesten. Er den fritt tilgjengelig? Kreves eget passord? Må jeg kontakte noen for å få tilgang? Annet? Siden skal ikke selv være en brukerveiledning for hvordan du kan ta i bruk tjenesten. Den skal ligge under "hjelp". Men den må gjerne lenke til en slik utfyllende veiledning hvis det er behov for det.

Hvis veldig kortfattet, slik som brukerinfo, så kan informasjon om dette kun ligge på forsiden til tjenesten. Da kan denne mappen slettes.

 

 

Publisert 14. mars 2014 13:17 - Sist endret 8. mai 2018 12:21