IT-tjenesteområde

Webstedet for IT-tjenester på UiO.no er bygd opp av en rekke IT-tjenesteområder, som igjen er satt sammen av IT-tjenester eller underordnede tjenesteområder. Webredaksjonen på USIT er ansvarlig for hovedtjenesteområdene.

Hovedspalte

Viktigste bruksoppgaver innenfor tjenesteområdet

4 bokser for de viktigste oppgavene. 4 lenker for de nest viktigste oppgavene.

Her skal du forsøke å besvare opptil 8 av de antatt viktigste oppgavene en bruker har innenfor det relevante tjenesteområdet. Med brukerne her mener vi studenter og ansatte (inkl. lokal IT hvis de har en av de viktigste oppgaavene), og ikke interne usit-behov.

Det beste er å forsøke å få løst oppgaven til brukeren ved å sende dem rett til en løsning eller tjeneste. For komplekse oppgaver kan du enten skrive en egen artikkel som beskriver hvordan du kan gå frem for å få løst oppgaven. Alternativt kan du lenke til relvante veiledninger som ligger på en aktuell tjeneste innenfor tjenesteområdet.

Underordnede tjenesteområder (valgfri)

Opplisting av underordnede tjenesteområder. Noen tjenesteområder er så store at de har underordnede tjenesteområder, som da igjen har tjenester.

Tjenester/systemer innfor tjenesteområde

Opplisting av de aktuelle tjenestene/systemene innenfor dette tjenesteområdet. Med en kort beskrivelse av hva tjenesten tilbyr og hvem den er for.

Generell informasjon om tjenesteområdet

Lenker til mer generell informasjon om tjenesteområde som ikke går direkte på viktige oppgaver for brukeren. For eksempel beskrivelse av de automatiserte rutinene rundt studentbrukere eller eksemplarisk praksis for oppbevaring av passord.

Høyrekolonne

Hvem hjelper meg med hva?

Lenke til kontaktveileder for hvem du kontakter for hva innenfor dette tjenesteområdet.

Publisert 14. mars 2014 13:17 - Sist endret 9. okt. 2015 17:28