Enhetspresentasjon på engelsk

De engelske enhetssidene skal så langt det lar seg gjøre speile de norske. Enhetssidene presenteres i dokumentmalen frontpage.html og skal følge malen for de norske enhetssidene

De fysiske bibliotekene er plassert under: http://www.ub.uio.no/english/libraries/

Disse engelske termene brukes

 • Leseplasser og grupperom - Study areas and group study rooms
 • Spesialrom - Special purpose rooms
 • Samlinger - Collections
 • Utskrift, kopiering og skanning - Printing, copying and scanning
 • Kontakt - Contact us - More contact information.
 • Kart - Map
 • Åpningstider - Opening hours
 • Ansatte - Staff
 • Aktuelt - News
 • Om - About
 • Fagressurser - Resources by subject

Kontaktveileder (contact.html):

 • Postadresse - Postal address
 • Besøksadresse - Visiting address
 • Telefon - Phone
 • Faks - Fax
 • E-post - E-mail
Publisert 14. mars 2014 13:17 - Sist endret 11. jan. 2017 12:49