Fagsider på engelsk

Fagsider på engelsk skal presenteres med mappemalen subject-template. Ønsker du å opprette en fagside på engelsk, ta kontakt med din lokale nettredaktør, som hjelper med oppretting og oppsett.

Fagside-mappene opprettes alltid under https://www.ub.uio.no/english/subjects/ og skal gi engelskspråklige brukere rask og enkel tilgang til kvalitetssikret informasjon innenfor aktuelt fagfelt.

Målgruppene er primært forskere, vitenskaplige ansatte og masterstudenter.

Forsiden

Skjermbildet under viser malen. Noen elementer er obligatoriske og andre er valgfrie. Klikk på bildet for å se hele malen.

Skjermbilde av fagsidemalen

Hvilke elementer må du ha med

Følgende elementer skal ligge øverst på alle fagsider:

Sidenavn

Navnet på siden skal være "Subject page for [navn på faget]"

Søkeboks

Dette elementet skal være i 2/3 bredde, og venstrejustert.

Kontakt - Contact

Her legger vi inn kontaktinformasjon til bibliotekets fagansvarlige. Dette skal være 1/3 bredde, og høyrejustert.

 • Navn - Navn på den som er fagansvarlig
 • Bilde - 100px x 133px
 • Tittel - f.eks. Subject specialist in Art history
 • Bibliotek - Lenke til det tilhørende biblioteket

Hvis det ikke er en spesifikk person som har ansvar, så legges det inn kontaktinformasjon til det ansvarlige biblioteket. (Se eksempel under.)

Viktigste ressurser - Selected resources

De viktigste ressursene for faget legges i en egen boks med grå bakgrunn. Hver lenke skal ha en tilhørende kort tekst som beskriver ressursen.

Lenke til norsk versjon

Hvis det finnes en norsk versjon av siden, så skal det lenkes til den.

Valgfrie elementer

Vi anbefaler at man lenker til "Remote access-siden". I malen ligger det en include som automatisk henter inn riktig tekst.

Videre kan man legge inn elementer som:

 • Book a librarian og Ask a librarian
 • New books - erstatt adressen i RSS feeden i malen med relevant RSS feed fra Alma
 • Useful websites - erstatt malteksten med lenker til nettsider med en tilhørende kort tekst som beskriver nettsiden
 • Courses - Legg inn lenker til relevante kurs
 • News - Erstatt teksten RELEVANT LIBRARY i tittelen med riktig biblioteknavn og LIBRARY i feeden i malen med relevant bibliotek (UHS, UJUR, UMED, UREAL)
 • Our search services
 • Follow us - Legg inn riktige lenker til SoMe
 • Promofelt - Erstatt bilde og tekst i malen
 • Lenker til Søk & Skriv, Akademisk skrivesenter, PhD on Track, for forskere

Dersom man ikke ønsker å bruke de valgfrie elementene, klikker man på [Fjern]-knappen for elementene man ikke trenger.

Skjermbilde av fjerning av element i Vortex

 

Publisert 14. mars 2014 13:17 - Sist endret 30. sep. 2019 10:33