Fagsider på norsk

Fagsidene skal presenteres med mappemalen fagressurs. Ønsker du å opprette en fagside, ta kontakt med din lokale nettredaktør, som hjelper med oppretting og oppsett.

Fagside-mappene opprettes alltid under http://ub.uio.no/fag/ og skal gi brukerne rask og enkel tilgang til kvalitetssikret informasjon innenfor aktuelt fagfelt.

Målgruppene er primært forskere, vitenskaplige ansatte og masterstudenter.

Forsiden

Skjermbildet under viser malen. Noen elementer er obligatoriske og andre er valgfrie. Klikk på bildet for å se hele malen.

Skjermbilde av fagsidemalen

Hvilke elementer må du ha med

Følgende elementer skal ligge øverst på alle fagsider:

Sidenavn

Navnet på siden skal være "Fagside for [navn på faget]"

Søkeboks

Dette elementet skal være i 2/3 bredde, og venstrejustert.

Kontakt for veiledning/spørsmål

Her legger vi inn kontaktinformasjon til bibliotekets fagansvarlige. Dette skal være 1/3 bredde, og høyrejustert.

 • Navn - Navn på den som er fagansvarlig
 • Bilde - 100px x 133px
 • Tittel f.eks. Fagansvarlig
 • Bibliotek - Lenke til det tilhørende biblioteket

Hvis det ikke er en spesifikk person som har ansvar, så legges det inn kontaktinformasjon til det ansvarlige biblioteket. (Se eksempel under.)

Viktigste ressurser

De viktigste ressursene for faget legges i en egen boks i to kolonner med grå bakgrunn. Hver lenke skal ha en tilhørende kort tekst som beskriver ressursen.

Lenke til engelsk versjon

Hvis det finnes en engelsk versjon av siden, så skal det lenkes til den.

Valgfrie elementer

Vi anbefaler at man lenker til "Tilgang hjemmefra-siden". I malen ligger det en include som automatisk henter inn riktig tekst.

Videre ligger følgende valgfrie elementer i malen:

 • Spør biblioteket, Bestill en bibliotekar
 • Nye bøker - erstatt adressen i RSS feeden i malen med relevant RSS feed fra Alma
 • Nyttige nettsider - erstatt malteksten med lenker til nettsider med en tilhørende kort tekst som beskriver nettsiden
 • Kurs - Legg inn lenker til relevante kurs
 • Aktuelt - Erstatt teksten BIBLIOTEK i malen med relevant bibliotek (UHS, UJUR, UMED, UREAL) 
 • Våre søketjenester
 • Sosiale medier - Legg inn riktige lenker til SoMe.
 • Promofelt - Erstatt bilde og tekst i malen
 • Lenker til Søk & Skriv, Akademisk skrivesenter, PhD on Track, for forskere

Dersom man ikke ønsker å bruke de valgfrie elementene, klikker man på [Fjern]-knappen for elementene man ikke trenger.

Skjermbilde av hvordan man fjerner et element i Vortex

 
Publisert 14. mars 2014 13:17 - Sist endret 30. sep. 2019 10:18