Kurskatalogen ved UB - Slik opprettar du eit kurs

Kursa i kurskatalogen skal opprettast i malen "Kurs" på norsk eller "course" i engelsk kontekst. Norske kurs legges under ub.uio.no/kurs-arrangement/kurs/ og engelske kurs under ub.uio.no/english/courses-events/courses/.

Skjermbilde av kurskatalogen til UB.

Kurskatalogens oppbygging

Kurskatalogen er inndelt i to kategoriar. Kurs skal registrerast i ein av desse:

1. Kurs for studieprogrammmer og emner  - Videre inndeling etter fakultet og program (ved medisin, odont og juridisk delast det ikkje inn etter program).

2. Enkeltstående og åpne kurs - Her er det ingen videre inndeling. Målgrupper og fakultet skal kome fram av tittel på kurs.

Eit kurs består av: Ei kurs-mappe, som inneheld ei index-fil og ei "tid-og-sted"-mappe som igjen skal innehalde eit "kurs.html"-dokument. Arrangementdokumentet gjer at kurset og tidspunkt for kurs kan feedes til UiOs nettstader.

I nokon tilfeller gis samme kurs mange ganger over ein kort periode:

 • Ved 6 eller færre kurs må det lages eit tid-og-sted-arrangement for kvart kurs.

Navngis slik: "kurs-1.html", "kurs-2.html", "kurs-3.html" osv.

 • Ved 7 eller fleire kurs lager man eit tid-og-sted-arrangement som må endrast etter kvart kurs, sånn at det til einkvar tid viser til neste kurs i rekken. Oversikt over kursrekken, med dato og tid legges inn som tekst i innhaldsfeltet på tid-og-sted-arrangementet.

Slik opprettar du eit kurs 

 • Gå til kurskatalogen.
 • Velg ønska kategori (Kurs for studieprogrammmer og emner eller Enkeltstående og åpne kurs) og eventuelt fakultet og nivå (bachelor, master eller phd).
 • Velg "Administrer denne mappen" nederst til høgre på sida.
 • Klikk på "Ny mappe" oppe til høgre. Velg mappetype Kurs. Mappa skal navngis med fag og innhald (eks: medievitenskap-bibliotekkurs eller historie-litteratursok). Unngå mellomrom, store bokstavar og særnorske teikn. Denne mappa vil automatisk innehalde ei index-fil og ei tom "tid-og-sted-mappe"

Skjermdump av administrasjonsgrensesnitt kurskatalogen

Slik legg du inn kursinnhald i index-fila

 • Klikk på index.html og deretter på ”Rediger"-fanen oppe til venstre.
 • Legg inn innhald i den ferdig laga malen, som skal innehalde:
  • Tittel: Tittelen på kurset vil bli overskrifta i ein feed. Det er difor viktig med ein standarisert form på tittelen.
   Bruk formen: <fag/fakultet/enhet - navn på kurs - nivå/målgruppe >.
   Eksempel: Rettsvitenskap - rettskilder til fots - 1. avdeling.
   Eller: Biologi - Litteratursøk - bachelor. Eller: Medisin - kurs i EndNote - PhD-kandidater.
  • Emnekode skal også leggast inn i tittel for dei av kursa det er aktuelt for, samt i info om registrering hvis kurset inngår i timeplan til eit emne.
  • Innleiing: Her skriv du kort om kurset
  • Innhald: Hva lærer du, arbeidsmåtar, målgruppe, kursmateriell og kurshaldar.
  • Relatert innhald: Tid og sted-koding, informasjon om påmelding med kurskode.

For at ”Kommende kurs” skal hentas inn automatisk må "kodingen/programmeringen" under "Tid og sted" i Relatert innhald til høgre vere rett:

Tid og sted komponent

ENDRE-STI-HER byttes ut med aktuell sti i url (kopier i urlen, og ta med det som står fra/kurs – og hører til navnet på kurset). Eks: /kurs-arrangement/kurs/programmer-emner/tf/master/teologi-literatursok-kris/.

Koden vil då sjå slik ut:

Tid og sted komponent

 • Til slutt: Lagre og vis

Slik fyller du inn tid-og-sted for kursa som skal haldast

 • Klikk på aktuell kurs-mappe, klikk på tid-og-sted mappen. Velg ”nytt dokument”. Velg Arrangement. Lag filnavn på formen kurs-1.html, kurs-2.html, kurs-3.html etc. Avhengig av antall gonger kurset skal haldast. Se avsnittet ovenfor om "Kurskatalogens oppbygning". Når fila er oppretta, klikk på fila, og rediger innhaldet ved å klikke på rediger-fanen oppe til venstre.
 • Tittel: Skal vere den same som tittelen på Kursbeskrivelsen (index-fila)
  (eks. Rettsvitenskap - rettskilder til fots - 1. avdeling).
 • Tid og sted: Kursets start og slutt må leggast inn. For kvart kurstidpunkt må det leggast inn nytt dokument. Slik at når kurset gis fleire gonger, må eit nytt tid og sted-dokument lagast.
 • Innhold: Her kan du legge inn ein meir utfyllande vegbeskrivelse, eller annan informasjon som er viktig å gje til studentene på dette kurset. Legg inn lenke til ”kursbeskrivelse”. Her skal det lenkast tilbake til index-fila (hovedsida med beskrivelse av kursets innhald). Lag lenke som vanleg: merk ”Kursbeskrivelse” og klikk på lenkeikonet. Du kan bla i mappestrukturen, bla oppover og velg relevant fil.
 • Til slutt: Lagre og vis. Husk å publisere alle filene du har oppretta.
   

Skjermdump av administrasjonsgrensesnittet i kurskatalogen


Spørsmål eller hjelp til oppretting av kurs?

Kontakt UBs nettredaksjon: ub-web@ub.uio.no

Publisert 14. mars 2014 13:17 - Sist endret 25. sep. 2019 16:10