Organisasjonspresentasjon for UB på engelsk

De engelske organisasjonssidene skal så langt det lar seg gjøre speile de norske. Organisasjonssidene presenteres i dokumentmalen organisatorisk enhet, og skal følge malen for de norske organisasjonssidene.

Avdelingssidene er plassert under: http://www.ub.uio.no/english/libraries/

I feltet "Ansvarsområder" legges biblioteksenhetene med tittelen "Our libraries".

 

 

Publisert 14. mars 2014 13:17 - Sist endret 7. mai 2018 13:19