English version of this page

Organisasjonspresentasjon for UB på norsk

Organisasjonssidene er de overordnede sidene for de fire avdelingsbibliotekene og skal presenteres i dokumentmalen Organisatorisk enhet.

Organisasjonssidene er plassert under: http://www.ub.uio.no/bibliotekene

De organisatoriske enhetene på UB
Dette er de fire organisatoriske enhetene

 

Presentasjonen av organisasjon skal gi brukerne viktig informasjon knyttet til organisasjon og avdelingen. Eksempler på slik informasjon er:

  • Kontaktinformasjon
  • Informasjon om organisasjonen/avdelingen (en kort innledning)
  • Oversikt over enheter ved avdelingen

Innhold på siden

Innledning

Alle avdelingspresentasjoner skal ha en kort innledning.

Våre bibliotek

List opp underenheter med kulepunkter, og hovedenhet markert med fet skrift.

Ansatte

Definer antall ansatte som skal vises på siden og legg inn lenke til resten av de ansatte på underenheten. Hvis ønskelig kan også kun enkeltpersoner hentes frem på denne siden. Dette redigeres i filen, under feltet for "ansvarsområder."

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjonen skal vises i høyre kolonne. Malen Organisatorisk enhet henter automatisk inn kontaktinformasjonen fra SAP, ved avkryssing i feltet for "bruk opplysninger registrert i UiOs lønns- og personalsystem". Velg Nei på "Vis to nivåer av underenheter" slik at kontaktinformasjonen vises i høyre kolonne.

 

Publisert 14. mars 2014 13:17 - Sist endret 7. mai 2018 13:18