Veiledning for oppdatering av søkeboksen på UBs sider

På grunn av  responsivt design på uio.no som er mer sårbart for f eks markup-feil i forhold til linjeskift etc, samt at bibliotekssøk er en del av UiOs felles søketjeneste og tilgjengelig på alle UiOs nettsteder, er det andre rutiner for oppdatering i søkeboksen enn for resten av nettinnholdet på ub.uio.no.

  • Ved ønske om tekstlige eller andre endringer i søkeboksen send en e-post til vortex-hjelp@usit.uio.no, og beskriv endringen.
  • Endringsønsket vil så bli implementert på førstkommende Vortex-versjon etter at det er innmeldt.
  • Hyppigheten på ordinære Vortex-versjoner er fra 4 til 6 uker.

NB! Hvis det endringer som haster veldig, finnes muligheten til å legge ut egne feilrettingsversjoner av Vortex i perioden mellom de ordinære Vortex-versjonene.

Publisert 14. mars 2014 13:17 - Sist endret 9. okt. 2015 17:28