Opprette, redigere og slette nettsider

Redigere et dokument

Hvordan opprette en side, hvordan redigere tekst, og hvordan publisere siden.

Redigere en mappe

Hvordan opprette en mappe og lage en forside til mappen

Endre menyer og navigasjon

Endre rekkefølge på menyer, skjule venstremeny.

Slette og flytte filer eller sider

Laste opp, flytte, kopiere og slette filer eller sider.