Hvordan lage gode presentasjoner?

Her er åtte tips til hvordan du lager en god presentasjon med Powerpoint som hjelpemiddel:

1. Hvem skal du snakke til og hva er de interesserte i å vite noe om? Hva vil du formidle?

For å kunne lage en presentasjon som tilhørerne vil følge med på, må du vite: Hvem skal høre på deg, og hva vet de på forhånd om temaet? Hva er bestillingen – hva er tilhørerne interesserte i å vite noe om og hva er viktig for deg å få sagt? Hvor lang tid har du? Skal den tiden inkludere spørsmål?

Tilhøreren har tre spørsmål, eventuelt to om han kjenner deg eller temaet godt fra før. Berør dem kort i introduksjonen, utbroder i presentasjonen:

1. Hvem er du? Si gjerne noe om bakgrunn som gjør at du bygger troverdighet rundt det du skal snakke om.

2. Hva skal du snakke om? Kort og saklig.

3. «What’s in it for me?» Det viktigste spørsmålet – hva kan tilhøreren vinne på å høre deg snakke?

2. Bruk få ord per slide eller gi tilhørerne tid til å lese først

Tilhørernes klarer ikke både å lese tekst og høre på deg samtidig. Bruk derfor få ord per lysbilde som hovedregel. Hvis du må ha lengere tekst, gi tilhørerne tid til å lese selv før du starter og snakke.

Fortell også gjerne en eller flere historier. Det gjør tilhørerne bedre i stand til å huske poengene dine.

For å korte ned tekst på foilen: Kan et avsnitt bli til en setning? Kan en setning bli til et ord?  Kan det erstattes av et bilde? Budskapet skal komme fra deg uansett. Bruk notat-funksjonen for å skrive ned det du vil si, den kan du ha på PCen slik at bare du ser notatene mens du snakker.

3. Tenk over bruk av kulepunkter

Kulepunkter eller «bombepunkter» inviterer til å skrive skrive 5 - 6 setninger per lysbilde. Hvis du må ha flere kulepunkter på samme side, vurder om det er lurt å bruke animasjon, slik at kun ett og ett dukker opp av gangen.

4. Bruk gjerne bilder

Et godt bilde klargjør et poeng uten å ta bort fokus fra historien. Visualiser gjerne. Det hjelper tilhørerne til å huske poengene dine. Legg til kreditering av bilder du bruker i presentasjonen om du skal publisere det på nett eller distribuere i andre kanaler. Mer om kreditering og bruk av bilder på nett.

5. Kan du kutte noe?

Ikke gjør ting hvis du ikke må. Gå gjennom lysbildene og spør deg selv: «Er dette nødvendig? Bidrar det til historien eller er det bare «fyll»? Hver streng med deg selv og fjern alt som ikke trenger å være der. Vær så klar og presis som du kan. Unngå for mange elementer, farger og bevegelse. Husk at innholdet er viktigst!

6. Lysbilder og hand-outs er to forskjellige ting

Siden lysbildene skal være en visuell guide til presentasjonen din, egner de seg ikke til å deles ut til publikum. En hand-out skal leses av publikum i etterkant av presentasjonen. Her kan du putte inn detaljene. Bruk også gjerne punktlister her.

7. Tilpass bildestørrelse og oppløsning

Tilpass bildene til bruken. Hvis bildene bare skal vises på skjerm, holder det med oppløsning på 72 punkter. Hvis du ønsker å bruke film, sjekk at avspillingen virker før du holder presentasjonen.

8. Øv, øv og atter øv!

Alle gode foredragsholdere øver seg på å holde presentasjoner. Presenter foredraget for en tilhører som vil gi deg tilbakemelding eller tren for deg selv, slik at du også vet at du holder tiden. Lykke til!

Publisert 25. jan. 2012 12:40 - Sist endret 4. apr. 2017 14:47