Retningslinjer for markeringer og gaver ved NHM

Retningslinjene for markeringer og gaver ved NHM bygger på Statens personalhåndbok og UiOs sentrale retningslinjer.

NHM arrangerer to store, offisielle arrangementer hvert år. Personalavdelingen ved NHM har oversikten over hvilke ansatte som skal feires ved disse arrangementene.  Vi feirer de som har vært ansatt i 10, 25 og 40 år, de som fyller 50, 60 og 70 år, og de som går av med pensjon.

Personalavdelingen har også ansvaret for gjennomføringen av arrangementet, og for at retningslinjene for markeringer blir oppdatert ved behov.

UiOs retningslinjer for påskjønnelser og gaver.

Merkedager

Merkedager Praksis ved NHM
Pensjonist på fratredelsesdagen eller ansatt som slutter av andre årsaker etter minimum 10 år ved UiO.
 • Gavekort pålydende 2 400 kroner
 • Et insektsbilde fra NHMs museumsbutikk
 • Blomst
Tilsatt ved UiO i 10 år
 • Gavekort pålydende 700 kroner eller UiOs glassvase med tilsvarende verdi.
 • Et insektsbilde fra NHMs museumsbutikk.
 • Blomst
Tilsatt ved UiO i 25 år
 • Gavekort pålydende 2 000 kroner
 • Et insektsbilde fra NHMs museumsbutikk.
 • Blomst
Tilsatt ved UiO i 40 år
 • Gavekort pålydende 2 400 kroner
 • Et insektsbilde fra NHMs museumsbutikk.
 • Blomst
Fødselsdager 50, 60 og 70 år
 • Gavekort pålydende 700 kroner eller UiOs glassvase med tilsvarende verdi.
 • Et insektsbilde fra NHMs museumsbutikk.
Nytilsatt i fast stilling
 • Blomst
Annet
 • Inntil 600 kroner

Annet

Ved giftemål og fødsler er det opp til nærmeste leder med personalansvar å bestille blomst til den ansatte. Det er også nærmeste leder med personalansvar som bestiller eventuelle blomster eller krans ved alvorlig sykdom eller begravelse (ansatte, tidligere ansatte).

Eksterne foredragsholdere kan skattefritt motta en gave på opptil 500 kroner per år, dersom han/hun ikke mottar honorar. Vederlag/honorar og gaver på til sammen 1000 kroner per år må innberettes på lønn. Det gjelder både norske og utenlandske oppdragstakere.

Publisert 7. apr. 2016 10:40 - Sist endret 7. apr. 2016 10:47