Språk og oversettelse

UiOs språkpolitikk

Norsk skal ivaretas som hovedspråk, men det skal tilrettelegges for språklig mangfold, hvor engelsk er det primære fremmedspråket.

Spørsmål?