Nynorsk ved UiO

UiO skal følgje mållova. Det vil seie at minimum 25 prosent av tekstane på nett og i trykksaker skal vere på nynorsk, og at alle som skriv til UiO, skal få svar i same målform. Nynorskkravet gjeld ikkje for interne tekstar mynta på tilsette.

Reglar for UiO

Reglane i mållova omfattar mellom anna brev, nettsider, skjema, pressemeldingar og eksamensoppgåver.
 

Kurs og nynorskhjelp

Alle tilsette skal kunna bruka både bokmål og nynorsk. UiO som arbeidsgjevar har ansvar for at dei tilsette får tilbod om kurs i nynorsk.

Omsetjing til nynorsk

UiO har inngått rammeavtale med eit omsetjingsbyrå. Du kan òg laste ned programvara Nyno som omset tekstar for deg automatisk.

Rapport til Språkrådet

UiO rapporterer til Språkrådet om bruken av bokmål og nynorsk i januar kvart år. Avdeling for studieadministrasjon samlar inn statistikk frå einingane.