Oversettelse og språkvask

Vitenskapelige tekster

Vi har ingen bindende rammeavtale for vitenskapelige tekster, men reglene for anskaffelser sier at det alltid skal innhentes tilbud fra minst tre leverandører. Hver enkelt må sørge for å overholde reglene.

For oppdrag på over 100 000 kroner eksl.mva. skal Seksjon for innkjøp eller innkjøpere ved enheter som har  kompetanse på kjøp over 100.000 kroner, gjennomføre konkurransen i UiOs konkurransegjennomføringsverktøy.

Hvordan bestille oversettelse av vitenskapelige tekster

 1. Send en likelydende e-post om oppdraget til (minst) tre oversettere eller språkvaskere (firmaer/personer).
 2. Velg det tilbudet du mener er best ut fra pris, leveringsevne, kvalitet etc.
 3. Ta vare på e-postutvekslingen i tilfelle Riksrevisjonen etterspør dette.
 4. Kontakt din lokale innkjøper hvis du trenger hjelp.

Hvem kan oversette vitenskapelige tekster?

Du står fritt til å velge oversetter selv.

Semantix Translations Norway AS (semantix.no), som UiO har en rammeavtale med for teknisk-administrative tekster, oversetter og språkvasker også vitenskapelige tekster (avhandlinger, forskningsartikler o.l.). De har en stab av erfarne, statsautoriserte translatører og erfaring med oversettelse og språkvask av vitenskapelige tekster for universitetet. De oversetter også til og fra en rekke andre språk.

Velger du ikke å bruke Semantix på vitenskapelige tekster, er det konkurranse som gjelder.

Teknisk-administrative tekster

Engelsk

UiO har en rammeavtale med Semantix Translations Norway AS (logg inn i avtalekatalogen og slå opp under fanen «Leverandører») om oversettelse av teknisk-administrative tekster fra norsk til engelsk.

Avtalen gleder også språkvask, og er bindende for teknisk-administrative tekster. Dette gjelder tekster som for eksempel avtaler, reglementer, studieinformasjon på nett, brosjyrer og foldere, journalistiske artikler, foredrag og taler.

Spørsmål om rammeavtalen? Kontakt Tori Norheim Sandlie, Seksjon for innkjøp.

Nynorsk

Vi har en rammeavtale med Semantix Translations Norway AS (logg inn i avtalekatalogen og slå opp under fanen «Leverandører») for oversettelse fra bokmål til nynorsk, og språkvask.

Slik bestiller du

 1. Se sjekkliste for hva du bør tenke på når du bestiller oversettelser og språkvask
 2. Avklar pris og leveringsfrist for oversettelser eller språkvask med:
  Semantix Translations Norway AS v/ Heidi Ødegård
  Mobiltelefon: 971 66 323
  E-post: heidi.odegard@semantix.no  Nettside: semantix.no.
 3. Følg gjeldende rutiner for bestilling av tjenester ved UiO (punkt 1,3,4,5)

Sjekkliste for deg som oversetter

Se UiOs sjekkliste for oversettere

Publisert 2. feb. 2011 15:56 - Sist endret 26. mars 2019 10:12