Oversettelse og språkvask

Vitenskapelige tekster

Vi har ingen bindende rammeavtale for vitenskapelige tekster.

For oppdrag på over 100 000 kroner eksl.mva. skal Seksjon for innkjøp eller innkjøpere ved enheter som har  kompetanse på kjøp over 100.000 kroner, gjennomføre konkurransen i UiOs konkurransegjennomføringsverktøy.

Hvem kan oversette vitenskapelige tekster?

Du står fritt til å velge oversetter selv.

Semantix Translations Norway AS (semantix.no), som UiO har en rammeavtale med for teknisk-administrative tekster, oversetter og språkvasker også vitenskapelige tekster (avhandlinger, forskningsartikler o.l.). De har en stab av erfarne, statsautoriserte translatører og erfaring med oversettelse og språkvask av vitenskapelige tekster for universitetet. De oversetter også til og fra en rekke andre språk.

Oversetter skal benytte UHRs termbase for universitets- og høgskolesektoren (uhr.no). For stillingsbetegnelser bruker man oversikten over stillingsbetegnelser.

Teknisk-administrative tekster

Engelsk

UiO har en rammeavtale med Semantix Translations Norway AS (logg inn i avtalekatalogen og slå opp under fanen «Leverandører») om oversettelse av teknisk-administrative tekster fra norsk til engelsk.

Avtalen gleder også språkvask, og er bindende for teknisk-administrative tekster. Dette gjelder tekster som for eksempel avtaler, reglementer, studieinformasjon på nett, brosjyrer og foldere, journalistiske artikler, foredrag og taler.

Oversetter skal benytte UHRs termbase for universitets- og høgskolesektoren (uhr.no).  For stillingsbetegnelser bruker man oversikten over stillingsbetegnelser.

Spørsmål om rammeavtalen? Kontakt Tori Norheim Sandlie, Seksjon for innkjøp.

Nynorsk

Vi har en rammeavtale med Semantix Translations Norway AS (logg inn i avtalekatalogen og slå opp under fanen «Leverandører») for oversettelse fra bokmål til nynorsk, og språkvask.

Slik bestiller du

 1. Se sjekkliste for hva du bør tenke på når du bestiller oversettelser og språkvask
 2. Avklar pris og leveringsfrist for oversettelser eller språkvask med:
  Semantix Translations Norway AS v/ Heidi Ødegård
  Mobiltelefon: 404 01 243
  E-post: heidi.odegard@semantix.no  Nettside: semantix.no.
 3. Følg gjeldende rutiner for bestilling av tjenester ved UiO (punkt 1,3,4,5)
  • Bestilling av oversettelser for LOS (unntatt EA og USIT) gjøres på eget nettskjema.

Sjekkliste for deg som oversetter

Se UiOs sjekkliste for oversettere

Publisert 2. feb. 2011 15:56 - Sist endret 5. okt. 2020 12:48