Program for administrativ forbedring og digitalisering

UiO jobber målrettet for å fornye, forenkle og forbedre måten vi jobber på i administrasjonen. Det gjør vi for å ruste UiO for fremtiden. Det er derfor opprettet et Program for administrativ forbedring og digitalisering. Programmet koordinerer de fire prosjektene UiO: Økonomi og lønn, UiO: Saksbehandling og arkiv, Fellesløsninger og IT drift. Les mer om programmet.

Aktuelle saker

 • Rydding i systemene før overgang til DFØs løsninger 12. mai 2020 23:10

  Før overgang til DFØs løsninger må det ryddes i gammel moro.

  Med gammel moro i denne sammenheng mener vi utestående fakturaer, åpne bestillinger, åpne ikke aktive kostnadssteder, arbeidskontrakter som ikke er i bruk m.m.

  Jo før man aktivt begynner med ryddearbeidet jo bedre er det.

 • UiO Økonomi og lønn: Prosjektet jobber videre tross utfordringer 17. mars 2020 12:33

  Som alle andre prosjekter har UiO økonomi og lønn fått ekstra utfordringer som følge av Corona-viruset. Imidlertid opprettholder vi aktiviteten og jobber videre i henhold til framdriftsplanen.

 • workflow Milepæl: Kunngjøring av konkurranse for BOTT SA 12. mars 2020 10:35

  BOTT Saksbehandling og arkiv har nå kunngjort, på vegne av BOTT og Unit, konkurransen for å anskaffe en tjeneste for saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning i UH-sektoren.

Mer ...

Møter og arrangementer

19 juni
12:30, LSH, Styrerommet
24 juni
10:00, Sogn Arena 4.etg, møterom Eric Clapton

Programmets prosjekter

Saksbehandling og arkiv

Prosjektet saksbehandling og arkiv har ansvar for å forberede og implementere nye løsninger for saksbehandling og arkiv.  Les mer om prosjektet.

Økonomi og lønn

Prosjektet økonomi og lønn har ansvar for å forberede og implementere løsninger for økonomi og lønn. Les mer om prosjektet.

IT-drift

Prosjektet skal se på hvordan UiOs basis IT-tjenester kan leveres mer standardisert og mer effektivt enn det gjøres i dag.  Les mer om prosjektet.

Fellesløsninger innen forskerstøtte

Prosjekt for løsninger hvor to eller flere enheter deler de samme ressursene. Les mer om prosjektet.

Små, raske og freidige

I påvente av de store nasjonale BOTT-prosjektene, lønn, HR og økonomi og saksbehandling og arkiv har vi etablert et konsept for å kunne gjennomføre små endringer i våre arbeidsprosesser på en smidig og effektiv måte. Les mer

BOTT-samarbeidet

BOTT er et samarbeid mellom universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim om felles, standardiserte administrative og tekniske tjenester og prosesser.

Kontakt