Aktuelle saker

Publisert 16. des. 2019 09:16

I forbindelse med innføringsarbeidet fram mot 1.1.2021 ønsker prosjektet å knytte til seg personer fra enhetene, såkalte Lokalt innføringsansvarlige. Hensikten med dette er å sikre optimal informasjonsflyt mellom mottaksprosjektet og alle involverte på den enkelte enhet, og å sørge for at opplæring og innføring av nye rutiner og prosesser planlegges og gjennomføres på en best mulig måte.

Publisert 28. okt. 2019 05:34

Etter at de fleste informasjonsmøtene med fakulter, museer, sentre og LOS er gjennomført inviterer vi til åpen informasjonskafè hvor man kan komme og stille de spørsmålene man ikke fikk stilt på informasjonsmøtet.

Publisert 26. sep. 2019 15:32

Prosjektet har startet runden med informasjonsmøter med enhetene. Interessante møter med SV, HF, KHM, NHM, UV, TF, LOS og MN er gjennomført, resten står for tur i løpet av november. 

Presentasjonen fra informasjonsmøtene kan du lese her

 

DFØ-appen sparer tid. Foto: DFØ
Publisert 23. mai 2019 14:57

Når vi går over til DFØ som tjenesteleverandør på lønnsområdet, vil vi alle få tilgang til den såkalte DFØ-appen. Med denne appen kan du sende inn reiseregninger, registrere honorarer og tid, se lønnsslipper og mye mer. Se demonstrasjonsvideo nederst i saken.

Publisert 2. mai 2019 13:57

I løpet av høsten 2019 er prosjektet på en runde til fakulteter, museer, UB og sentre for å informere om prosjektet. Hensikten er å nå ut med informasjon til alle ansatte som vil bli berørt av endringene ved overgang til de nye administrative systemene i 2021.

Publisert 23. apr. 2019 11:21

UiO er nå, sammen med de andre universitetene, inne i en fase med standardisering og utvikling av de digitale løsningene innenfor økonomi- og lønnsområdet som skal tas i bruk fra 2021/22. 

Publisert 28. feb. 2019 11:53

Avtalen mellom BOTT økonomi og lønn og Direktoratet for økonomistyring (DFØ) ble tirsdag signert på Solstrand utenfor Bergen. Universitetsdirektør Arne Benjaminsen signerte på vegne av UiO.

Publisert 11. feb. 2019 12:35

Det skal etableres en felles løsning for økonomi og lønn ved de fire universitetene i BOTT-samarbeidet. Målet er å få standardiserte rutiner og felles praksis, som støttes av digitale løsninger og tjenester fra DFØ.