De administrative arbeidsprosessene og tilhørende elektroniske system

Innenfor Økonomi og lønn er det disse arbeidsprosessene og eventuelle system som blir berørt

Arbeidsprosess                     

Status elektronisk system som understøtter prosessen

Administrasjon av prosjektøkonomi (søknads-, gjennomførings- og avslutningsfasen)

Finnes ikke system for dette i dag, UNIT 4 Agresso vil komme i 2021

Behov til betalingsprosessen

Dagens bestillings- og fakturasystem (Basware PM og Basware IP)  vil byttes ut med UNIT 4 Agresso

Fordring til betalingsprosessen

Dagens system Oracle byttes ut med et nytt system UNIT 4 Agresso

Lønnsprosesser

Ny versjon av dagens lønnssystem (SAP)

Budsjettprosessen

Dagens system Buddy vil byttes ut med UNIT 4 Agresso

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 18. mars 2019 15:18 - Sist endret 24. sep. 2019 15:26