UiO: Økonomi og lønn

Prosjektet skal gjennom konkrete aktiviteter lokalt bidra til å sikre det overordnede strategiske målet om at UiO i samarbeid med BOTT (Universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og NTNU) skal forenkle, forbedre og fornye de administrative prosessene for å frigjøre ressurser. Les mer om prosjektet

Aktuelle saker

Mer ...

Møter og arrangementer

25 mars
09:00, Sogn Arena 4.etg, møterom Eric Clapton
06 mai
09:00, Sogn Arena 4.etg, møterom Eric Clapton
24 juni
10:00, Sogn Arena 4.etg, møterom Eric Clapton

Gevinster

  • Økt brukervennlighet
  • Økt systemfunksjonalitet
  • Økt digitalisering av økonomi- og lønnsprosessene
  • Mindre dobbeltarbeid
  • Mer samordnede arbeidsprosesser på UiO

Hva er BOTT?

  • Et samarbeid mellom universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim
  • Formål: Å styrke universitetenes evne til å levere administrative og tekniske tjenester som støtter opp om primærvirksomheten.