Prosjekt økonomi og lønn: Informasjonsmøte for MEDFAK

Vi inviterer til informasjonsmøte for de ansatte som vi ikke traff på forrige informasjonsmøte. 

 

Det vil i denne omgang si:

Rekvirenter/innkjøpere, forskningskonsulenter og studiekonsulenter.

Vi vil informere om status i prosjektet og hva som skal skje i tiden fram mot innføringen i 2021.

Det blir god anledning til å stille spørsmål.

Publisert 25. nov. 2019 18:54 - Sist endret 25. nov. 2019 18:55