Status og tidsplan

Mandatet for prosjektet ble godkjent av programmet 25.mai 2018. Prosjektet startet 15.august 2018.

  • Nye løsninger/tjenester er klart for produksjon 2021. UiO er første universitet på de nye løsningene, sammen med UiB. NTNU og UiT skal på i 2022.
  • Det forberedende arbeidet startet høsten 2018.
  • Lokalt mottaksprosjekt økonomi og lønn startet opp høsten 2018. Prosjektet organiseres i tre faser, og mandatet vil oppdateres ved inngangen til en ny fase:
    • Fase 1 august 2018 - februar 2019: Forberedende arbeid, kartlegging og avklaringer
    • Fase 2 mars 2019 - januar 2020: Prosesskartlegging og endringsarbeid
    • Fase 3 februar 2020 - april 2021: Etablering mottak, opplæring og produksjon