BOTT-samarbeidet

BOTT er et samarbeid mellom universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim om felles, standardiserte administrative og tekniske tjenester og prosesser. Formålet er å styrke universitetenes evne til å levere administrative og tekniske tjenester som støtter opp om primærvirksomheten.

Henter forslag fra Google

Hvorfor samarbeid?

Kunnskapsdepartementet forventer at sektoren digitaliseres og effektiviseres, og stiller krav til kvalitet. Tanken er at såpass like institusjoner har mange sammenfallende behov, og at det derfor er smart å samarbeide om tekniske løsninger som kan gi de ansatte en enklere arbeidshverdag. Gjennom erfaringsdeling og kompetanseutvikling er målet å finne beste praksis for sektoren. 

Styring

UDIR-BOTT er BOTT-samarbeidets øverste organ, og består av universitetsdirektørene ved de fire universitetene. De ulike prosjektene og fagsamarbeidene mottar sine mandater fra UDIR-BOTT, og rapporterer til dem.  Henvendelser til UDIR-BOTT skjer ved å benytte ordinær linjestruktur, eller ta kontakt med Johannes Falk Paulsen.

De nasjonale prosjektene

Gjennom BOTT-samarbeidet jobbes det med kartlegging av arbeidsprosesser og behov, kravsspesifikasjoner og anskaffelser av nye administrative systemer innen økonomi, lønn, HR, saksbehandling og arkiv.

De største og viktigste prosjektene er:

Fagsamarbeid

Innenfor BOTT-samarbeidet er det etablert flere fagsamarbeid. Alle fagsamarbeidene har fått et mandat av og rapporter til UDIR-BOTT. I tillegg til de nasjonale prosjektene, kan de ulike fagsamarbeidene i tillegg ha prosjekter og aktiviteter innenfor sitt samarbeid.

Mottaksprosjekter ved UiO

I tillegg til at UiO-ansatte og -ledere er involvert på mange nivåer i de ulike nasjonale prosjektene, er det etablert to egne lokale mottaksprosjekter ved UiO:

UiO: Økonomi og lønn

Dette mottaksprosjektet skal gjennom konkrete aktiviteter lokalt bidra til å sikre målet om å forenkle, forbedre og fornye de administrative prosessene knyttet til økonomi og lønn. Man ønsker gevinster som økt brukervennlighet, økt systemfunksjonalitet, økt digitalisering, mindre dobbeltarbeid og mer samordnede arbeidsprosesser.

Les mer om status, organisering og aktiviteter i prosjektet

UiO: Saksbehandling og arkiv

Gjennom BOTT-samarbeidet skal UiO erstatte dagens løsninger for saksbehandling og arkiv. For å kunne implementere nye løsninger fra 2022, er mottaksprosjektet UiO Saksbehandling og arkiv etablert.

Les mer status, organisering og aktiviteter i prosjektet

 

 

 

 

 

 

Publisert 11. juni 2019 13:09 - Sist endret 2. mars 2020 13:30