Ekspertgrupper

Sentralt i prosjektet står fire ekspertgrupper som skal bygge spisskompetanse, og være særdeles godt oppdatert innen sine respektive felt. Gruppene er et arbeidsfellesskap for kunnskap og erfaringsdeling, og skaper arrangementer, arenaer, møteplasser, kurs, seminarer og workshops på tvers av enheter. Ekspertgruppene har deltakere fra flere enheter på UiO. Grupper av fakulteter/sentre/museer som samarbeider har minst én representant i hver ekspertgruppe.