Aktuelle saker

Sist endret 20. mai 2019 09:43 av Linn Kristin Stølan

Universitetsstyret ba i juni 2017 om at UiO satte i gang en prosess for mer effektive arbeidsprosesser mellom fakultetene. Fakultetsdirektørene og avdelingsdirektørene i UiO: Ledelsen og støtteenheter (LOS) jobbet så frem et forslag til administrative områder som man ønsket en gjennomgang av, og Fellesløsninger ble igangsatt som prosjekt fra august 2018. Prosjektet har nå avsluttet sin konseptfase, og takker for alle forslag og innspill som har kommet fra store deler av UiO.