Fellesløsninger innen forskerstøtte

Prosjektet skal bidra til felles forskerstøtte på UiO gjennom pilotering av to tiltak: Opprettelse av fire ekspertgrupper innenfor bestemte satsingsområder, og økt samarbeid på tvers av enheter. Les mer om prosjektet... 

Aktuelle saker

  • teamwork-original-colourbox Prosjekt fellesløsninger: Konseptfasen er avsluttet og det jobbes videre med forskerstøtte 19. mai 2019 22:09

    Universitetsstyret ba i juni 2017 om at UiO satte i gang en prosess for mer effektive arbeidsprosesser mellom fakultetene. Fakultetsdirektørene og avdelingsdirektørene i UiO: Ledelsen og støtteenheter (LOS) jobbet så frem et forslag til administrative områder som man ønsket en gjennomgang av, og Fellesløsninger ble igangsatt som prosjekt fra august 2018. Prosjektet har nå avsluttet sin konseptfase, og takker for alle forslag og innspill som har kommet fra store deler av UiO.

Mer ...

Møter og arrangementer