Aktivitets- og milepælsplan

Fase 0: Forarbeid 

Desember 2019 - januar 2020           

 • Utarbeide prosjektbeskrivelse og milepelsplan
 • Utarbeide nettsider for prosjektet
 • M1: Når prosjektbeskrivelse og milepælsplan er vedtatt av styringsgruppen (13.12.2019)
 • Samtale med alle enheter om ekspertgrupper, samarbeidskonstellasjoner og mulige risikoer
 • M2: Når møter med alle enheter er gjennomført (17.01.2020)     

Fase 1: Rigging 

Januar 2020 - Mars 2020

 • Ferdigstille risikoanalyse
 • M3: Når risikoanalyse er utarbeidet og vedtatt av styringsgruppen (31.01.2020)
 • Drøfte sammensetning av ekspertgrupper med styringsgruppen og de involverte enhetene
 • M4: Når det er bestemt hvem som skal delta i ekspertgruppene og hvem som skal være koordinatorer/delprosjektledere (14.02.2020)
 • Foreslå samarbeidskonstellasjoner for styringsgruppen og enhetene
 • M5: Når det  er bestemt hvilke enheter som skal inngå i samarbeidskonstellasjoner (14.02.2020)        

Fase 2: Etablering   

Januar - juni 2020        

 • K1: Kommunikasjon/forankring hos forskningsdekaner, direktørnettverket, FANE mfl.
 • Arrangere oppstartsmøter for alle ekspertgrupper
 • Jobbe frem konkrete oppgaver og avgrensninger for ekspertgruppene
 • Utarbeide mandat for hver enkelt ekspertgruppe
 • Utarbeide en plan for piloteringsfasen for alle ekspertgrupper
 • M6: Når mandater for ekspertgruppene er vedtatt av styringsgruppen og forankret ved enhetene (30.04.2020)
 • Jobbe frem konkrete oppgaver og avgrensninger for hver enkelt samarbeidskonstellasjon
 • Vurdere behovet for avtaler om økonomisk kompensasjon
 • Utarbeide avtaler for hver enkelt samarbeidskonstellasjon
 • M7: Når avtaler mellom enheter som skal inngå i samarbeidskonstellasjoner er utarbeidet (19.06.2020)

Fase 3: Pilotering og justering 

Februar 2019 - juni 2021  

 • K2: Kommunikasjon/forankring hos forskningsdekaner, direktørnettverket, FANE mfl.
 • Gjennomføre aktiviteter i planene for piloteringsfasen
 • M8: Første ekspertgruppeaktivitet er gjennomført (28.02.2019)
 • Evaluere første ekspertgruppeaktivitet
 • K3: Kommunikasjon/forankring hos forskningsdekaner, direktørnettverket, FANE mfl.

Fase 4: Overgang til drift    

Februar 2021 - juni 2021         

 • Utarbeide plan for overgang til drift
 • K4: Kommunikasjon/forankring hos forskningsdekaner, direktørnettverket, FANE mfl.
 • M9: Når plan for overgang til drift er vedtatt, og fellesløsningene er etablert (18.06.2021)
Publisert 6. des. 2019 10:53 - Sist endret 1. mars 2020 11:37