Prosjekt fellesløsninger innen forskerstøtte: Møte med Det humanistiske fakultet

Prosjektet møter ledelsen på fakultetet for å diskutere potensielle eksperter til ekspertgruppene som skal opprettes, samt mulige samarbeidskonstellasjoner mellom enheter.

Publisert 15. nov. 2019 10:32 - Sist endret 15. nov. 2019 10:32