Prosjekt fellesløsninger innen forskerstøtte: Møte med Senter for utvikling og miljø

Prosjektet møter ledelsen på fakultetet for å diskutere potensielle eksperter til ekspertgruppene som skal opprettes, samt mulige samarbeidskonstellasjoner mellom enheter.

Publisert 15. nov. 2019 10:35 - Sist endret 15. nov. 2019 10:35