Fellesløsninger innen forskerstøtte

Prosjektet skal bidra til at alle forskere på UiO får tilgang til like god forskerstøtte, uavhengig av hvor de er ansatt. Dette skal skje gjennom pilotering av to nye arbeidsformer: ekspertgrupper innenfor bestemte satsingsområder, og økt samarbeid på tvers av enheter.

Grov tidsplan

  • September 2019: Endelig beslutning - etablering av prosjekt
  • Høst 2019: Etablering av ekspertgrupper og samarbeidskonstellasjoner
  • Januar 2020 - juli 2021: Pilotering og justering
  • Høst 2021: Overgang fra prosjekt til etablert fellesløsning

Ekspertgrupper

Prosjektet skal opprette fire ekspertgrupper med spisskompetanse, som er særdeles godt oppdatert på sitt felt. Gruppene blir et arbeidsfellesskap for kunnskap og erfaringsdeling, og vil skape arrangementer, arenaer, møteplasser, kurs, seminarer og workshops på tvers av enheter.

Det skal opprettes ekspertgrupper innenfor fire hovedområder: Prosjekter fra ERC, MSCA, koordinator-/partnerprosjekter og større nasjonale satsinger (NFR).

Samarbeid på tvers

Prosjektet skal i tillegg til ekspertgruppene etablere noen samarbeidskonstellasjoner på tvers, som skal jobbe sammen om søknadsveiledning og drift. I konstellasjonene vil spesialister jobbe sammen med generalister. Det vil være viktig at enhetene får samarbeide med andre enheter som er relevante for søknaden som skal skrives, eller prosjektet som skal driftes. 

Kontakt

Prosjektleder

Johannes Elgvin

Prosjektkoordinator

Kari Henriksen

Styringsgruppe

Kristel Skorge, prosjekteier

Unn-Hilde Grasmo-Wendler (MED), leder av styringsgruppen

Karl Kallhovd (KHM)

Ingse M.W. Noremsaune (MN)

Monica Bakken (HF)

Helge Ivar Strømsø (UV)

Tore Nilssen (SV)