Nyhetsbrev

Bildet kan inneholde: linje.
Publisert 11. feb. 2020 08:38

UiO skal forenkle, forbedre og fornye administrative arbeidsprosesser for å frigjøre ressurser til kjerneoppgavene. I dette nyhetsbrevet finner du status for de fire prosjektene i programmet. 

Bildet kan inneholde: linje.
Publisert 19. nov. 2019 07:45

UiO skal forenkle, forbedre og fornye administrative arbeidsprosesser for å frigjøre ressurser til kjerneoppgavene. Dette skal skje gjennom å utnytte mulighetene i systemer, standardisere og effektivisere arbeidsprosesser og tjenester, utvikle fellesløsninger og brukerorienterte løsninger.

I dette nyhetsbrevet finner du kort status for de fire prosjektene i programmet.