Nyhetsbrev 1 - Program for administrativ forbedring og digitalisering

UiO skal forenkle, forbedre og fornye administrative arbeidsprosesser for å frigjøre ressurser til kjerneoppgavene. Dette skal skje gjennom å utnytte mulighetene i systemer, standardisere og effektivisere arbeidsprosesser og tjenester, utvikle fellesløsninger og brukerorienterte løsninger.

I dette nyhetsbrevet finner du kort status for de fire prosjektene i programmet. 

Bildet kan inneholde: linje.

Status for prosjektene november 2019:

 • BOTT økonomi og lønn: Direktoratet for økonomistyring (DFØ) skal levere nye verktøy, rutiner og prosesser for økonomi- og lønnsområdene, for UiO fra 2021. Nasjonalt prosjekt jobber med utvikling av sektortilpasset løsning og å etablere felles praksis, løsninger og tjenester. 

 • UiO Økonomi og lønn:
  Er det lokale mottaksprosjektet for BOTT Økonomi og lønn, og jobber for å ta imot nye prosesser og systemer fra 01.01.21 – gjennom prosesskartlegging og planlegging av opplæring. Det er fokus på informasjonsaktiviteter i høst. Det bidras mye inn i nasjonalt prosjekt i deres arbeid med ny løsning og nye prosesser.

 • BOTT Saksbehandling og arkiv: Nasjonalt er anskaffelsesprosessen for nytt system forsinket, og skal lyses ut på nyåret.

 • UiO Saksbehandling og arkiv: Er det lokale mottaksprosjektet for BOTT Saksbehandling og arkiv.  Prosjektet befinner seg i fase 2 (Forenkling og digitalisering av arbeidsprosesser), og det jobbes videre med prosesskartlegging innen studier og HR.

 • IT-drift: IT-drift har tre delprosjekter:

  • Innkjøp (innkjøp av IT-utstyr​, avhending av IT-utstyr, kjøpt av programvare)

  • Brukerstøtte ​(fokus på pilotering av selvbetjeningsportalen Topdesk på nyåret)

  • Drift av arbeidsstasjoner

 • Fellesløsninger - forskerstøtte: Prosjektet er nå i gang, og skal bidra til felles forskerstøtte på UiO gjennom pilotering av to tiltak: Opprettelse av fire ekspertgrupper innenfor bestemte satsingsområder, og økt samarbeid på tvers av enheter.

Små, raske, freidige (SRF): Er et rammeverk etablert for tverrfaglig samarbeid om digitalisering. Konseptet har i sin verktøykasse et rammeverk for prosesskartlegging, nettskjema, en software robot for automatisering av enkle oppgaver (RPA-teknologi) og nå testes en chatbot. Softwareroboten har til nå automatisert elleve prosesser, og chatboten skal testes ut fram til sommeren 2020. Chatboten kan testes på UB sine sider, på noen sider hos Det juridiske fakultet, hos Knutepunktet og på sidene til tjenestene for sensitive data (TSD). Se etter de to snakkeboblene.

 

Slik ser chatboten ut på Universitetsbibliotekets sider.
Slik ser chatboten ut på Universitetsbibliotekets sider.
Bildet kan inneholde: tekst, font, logo, linje, merke.
Chatbotten starter med en felles velkomstmelding og viser hva den kan svare på.

 

 

 

 

 

 

 

Mer informasjon

Her finner du aktuelle saker fra programmet og en oversikt over møter og arrangementer. Har du innspill eller spørsmål, så ta gjerne kontakt med programkontoret.

Publisert 19. nov. 2019 07:45 - Sist endret 23. juni 2020 11:15