Om programmet

UiO jobber målrettet for å fornye, forenkle og forbedre måten vi jobber på i administrasjonen. Det gjør vi for å ruste UiO for fremtiden. Det er derfor opprettet et Program for administrativ forbedring og digitalisering, som skal ivareta helheten mellom og koordinere de fire prosjektene UiO: Økonomi og lønn, UiO: Saksbehandling og arkiv, Fellesløsninger og IT drift. I tillegg jobber programmet med konseptet Små, raske, freidige.

Mål for forbedringsarbeidet:

UiO skal forenkle, forbedre og fornye administrative arbeidsprosesser for å frigjøre ressurser til kjerneoppgavene. Dette skal skje gjennom å:

  • Utnytte mulighetene i nye og eksisterende systemer
  • Standardisere og effektivisere arbeidsprosesser og tjenester
  • Utvikle fellesløsninger som bidrar til effektiv drift og robuste administrative tjenester, på ulike nivåer og mellom enheter
  • Utvikle brukerorienterte løsninger

Mottak av BOTT-prosjektene

UiO skal de neste årene erstatte og/eller fornye avtalene med leverandører av to systemområder i virksomheten:

  • Økonomi og lønn
  • Saksbehandling og arkiv

Dette gjøres sammen med de andre universitetene i BOTT-samarbeidet: Universitetet i Bergen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim og Universitetet i Tromsø.

I tilknytning til BOTT-prosjektene opprettes egne mottaksprosjekter ved UiO. 

Les mer

Kunnskapsdepartementets digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren

Regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform