Programkontoret

Programkontoret sørger for planlegging og gjennomføring av programmets aktiviteter, herunder koordinering av prosjektene. Kontoret rådgir prosjektledere og prosjekteiere i programmet, og gjennomfører tiltak ved behov.  

Programkontorets oppgaver:

 • Støtter programleder i gjennomføringen av programmet 
 • Etablerer standarder, godkjenningsmekanismer og ivaretar kvalitetssikring på tvers av prosjektene 
 • Rådgir om endringsledelse, gevinstrealisering og risikostyring 
 • Bistår i å sørge for at linjeledere forbereder sin del av organisasjonen på den forestående endringen 
 • Bistår i å støtte linjeledere i gjennomføring av endringer 
 • Bistår i å sikre identifisering av mulige gevinstområder som ikke kan realiseres av hvert prosjekt isolert 
 • Bistår i å sikre at gevinster ved innføring av nye administrative prosesser, rutiner og systemer er forankret og blir realisert i linjen 
 • Bistår med risikoanalyser og oppfølging av risiko 
 • Rådgir i prosjekt- og prosessledelse 
 • Rådgir og støtter prosjektledere og prosjekteiere innenfor programmet 
 • Ansvarlig for kommunikasjonsstrategi, interessentanalyse og kommunikasjonsplan
 • Bistår med utarbeidelse og oppdatering av kost/nytte-vurderinger 
 • Følger opp økonomien i programmet med underliggende prosjekter 
 • Ansvarlig for samlet økonomirapportering til programstyret 


 

Publisert 24. okt. 2019 12:54 - Sist endret 23. apr. 2020 11:01