Konsept: Små, raske og freidige

De store nasjonale BOTT-prosjektene, lønn, HR og økonomi og saksbehandling og arkiv er forsinket eller ikke har planlagte leveranser før tidligst i 2019 og utover. Det er behov for at arbeidsprosesser digitaliseres før disse nye systemene er på plass.

Rammeverk for prosessforbedring

Utgangspunktet for endring av prosesser er at prosessene er kartlagt. På disse sidene finner du et rammeverk for hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeid med forbedring av en arbeidsprosess eller tjeneste. Prosesskartleggingen danner grunnlag for valg av verktøy når man eventuelt skal digitalisere. 

Verktøy: Robotic process automation - RPA

Roboten vår gjør rutineoppgavene våre – frigjør tid til verdiskapende oppgaver. 

Verktøy: Nettskjema

Benyttes til innhenting av data og samordne prosesser. Nettskjema kan nå ta i mot vedlegg med sensitive opplysninger på en sikker måte. 

Verktøy: Chatbot

Vi tester en Chatbot som skal svare på enkle standardiserte henvendelser som ikke forutsetter personidentifisering av sluttbrukeren. Testen går fram til juni 2020.  

Andre verktøy?

Det kan komme flere og andre verktøy til verktøykassen.