1. Forankring

Forankring av en ARK gjennomføring bør starte i god tid før spørreundersøkelsen gjennomføres. Arbeidet kan godt starte så lenge som 6 måneder før selve spørreundersøkelsen sendes ut. I forankringsfasen er følgende spesielt viktig:

  • Forankring i ledelsen
  • Forankring i LAMU
  • Tidlig informasjon til de ansatte

Ledelsen ved enheten som ønsker å gjennomføre ARK må ta kontakt med prosjektleder for ARK ved UiO minst 8 uker før spørreundersøkelsen skal gå ut. Prosjektleder ved UiO går gjennom tidsplanen og avklarer med NTNU, som sender ut spørreskjemaet på oppdrag for UiO.

I forankringsarbeidet har det vært gode erfaringer med:

  • Presentasjon av ARK for ledergruppene av prosjektleder for ARK
  • Møter med ledelsen og verneombud sammen
  • Allmører for de ansatte
Publisert 9. okt. 2014 15:00 - Sist endret 12. mars 2019 11:21