3. Forberedelse av tilbakemeldingsmøtet

Tidspunkt for tilbakemeldingsmøtet kan gjerne fastsettes i god tid før selve spørreundersøkelsen gjennomføres. Lokalene som brukes til tilbakemeldingsmøtet må være egnet til å gjennomføre gruppearbeid. Det bør settes av 3-4 timer til møtet og det bør lages litt hyggelige rammer rundt selve møtet. Akuelle tiltak kan for eksempel være:

  • Servering av kaffe/te
  • Lunsj før eller etter selve tilbakemeldingsmøtet

Når resultatene av spørreundersøkelsen foreligger så skal prosessleder gå gjennom resultatene sammen med enhetens leder og verneombud. Gjennomføringen av selve tilbakemeldingsmøtet planlegges i detalj. Viktige momenter som diskuteres er:

  • Er det noen spesielle ting ved resultatene leder og/eller verneombud legger merke til
  • Hvordan skal man organisere gruppearbeidet (gruppesammensetning)
  • Hvordan skal man prioritere hvilke områder som skal følges opp
  • Leders rolle i tilbakemeldingsmøtet
  • Plan for hvordan resultatene følges opp etter tilbakemeldingsmøtet
Publisert 8. okt. 2014 15:59 - Sist endret 12. mars 2019 11:22