4. Opplæring av nøkkelpersonell

Det arrangeres prosesslederkurs ved UiO en gang i semesteret. Dette er et som er påkrevet for de som skal lede tilbakemeldingsmøtene. Kurset er også svært nyttig for de som skal være lokale prosjektledere og for ledere som skal gjennomføre ARK ved sin enhet.

Ledere, prosjektledere og prosessledere bør lese informasjonsheftet om ARK som er utgitt av NTNU (ntnu.no).

Publisert 8. okt. 2014 15:51 - Sist endret 12. mars 2019 11:24