2. Oppsett av undersøkelsen

Det må lages lister over de ansatte som skal delta i spørreundersøkelsen. Prosjektleder for ARK sentralt ved UiO bistår i dette arbeidet.

Prosjektleder gjør følgende:

 • Bestiller lister fra SAP og gjør den første grovsorteringen
 • Sender listene vidre til prosjektleder ved enheten som skal gjennomføre ARK for ferdigstilling og vasking
 • Sender de ferdige listene til NTNU som setter opp og sender ut uindersøkelsen på oppdrag fra UiO

Prosjektleder ved enheten som skal gjennomføre ARK gjør følgende:

 • Fyller inn skjemaet for "organisasjonsstruktur" og "enhetsledere"
 • Fyller ut kolonnene med "Forkortet egen enhet" og "Forkortet overliggende enhet i skjemaet for "ansatte"
 • Kontrollerer at alle feltene i skjemaet for de ansatte er fylt ut og korrekte
 • Sjekker om noen skulle vært fjernet fra listene
  • Personer i permisjon skal tas ut
  • Personer som har sluttet skal tas ut
 • Sjekker om noen mangler i listene og legger de inn
 • Returnerer ferdig vaskede lister til Prosjektleder for ARK ved UiO

Listene må være ferdig kontrollert og sendt til prosjektleder ved UiO minst 4 uker før spørreundersøkelsen skal sendes ut. Det betyr at Prosjektleder for UiO må bestille lister fra SAP minst 7 uker før spørreundersøkelsen skal gå ut.

Publisert 8. okt. 2014 15:51 - Sist endret 12. mars 2019 11:21