Støtte til leder

Det finnes mange støttespillere for en leder som ønsker bistand til å gjennomføre ARK.

Prosessleder

Prosessleder støtter leder frem til og med tilbakemeldingsmøtet. Prosessleder kan også være en viktig diskusjonspartner i forhold til når det er tilrådelig å trekke inn andre støttespillere. Det er viktig at prosessleder foreslår å trekke inn aktuelle støttespillere på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Bedriftshelsetjenesten (BHT)

Organisasjonspsykologen i BHT kan støtte leder i oppfølgingsarbeidet etter ARK. Bedriftshelsetjenesten har en fri og uavhengig stilling i faglige spørsmål og kan derfor ikke styres av leder. Det er satt av en del timer for bruk av BHT i oppfølgingen av ARK i de forskjelige enhetenes årsplan for bruk av BHT.

Avdeling for personalstøtte

I personalstøtte er det et team som arbeider med arbeidsmiljø- og organisasjonsutvikling. Disse vil kunne være leders støttespiller i oppfølgingen av ARK eller kunne anbefale andre passende fagressurser og/eller konsulenter.

Andre konsulenter

UiO har rammeavtale med flere firma som tilbyr tjenester innen organisasjonsutvikling. Disse konsulentene kan benyttes i oppfølgingsarbeidet etter ARK. Konsulenttjenestene betales av den enkelte enhet.

 

Publisert 10. feb. 2017 15:32 - Sist endret 1. aug. 2017 10:24