UiO: Saksbehandling og arkiv

Gjennom et samarbeid med UiB, UiT, NTNU og Unit skal UiO erstatte dagens løsninger for saksbehandling og arkiv. For å kunne implementere nye løsninger fra 2022, er mottaksprosjektet UiO Saksbehandling og arkiv etablert. Les mer om prosjektet.

Aktuelle saker

 • workflow Evlauering av leverandører 17. nov. 2020 15:22

  Prosjektet fokuserer for tiden på evaluering av leverandører. Fram mot jul foregår det forhandlinger og reviderte tilbud skal leveres.

 • liam-charmer-660-unsplash Robocop har fått jobb ved UiO 17. mars 2020 10:22

  En robot som låner navn fra 80-tallsfilmen «Robocop» jobber på UiO. På flere av utdanningene våre kreves det politiattest for studentene, og nå brukes robot-teknologi for å registrere og sjekke disse. Dette gir en bedre tjeneste for studentene, bedre kontroll av attestene vi mottar, og sparer tid og ressurser for UiO.

 • workflow Milepæl: Kunngjøring av konkurranse for BOTT SA 12. mars 2020 10:35

  BOTT Saksbehandling og arkiv har nå kunngjort, på vegne av BOTT og Unit, konkurransen for å anskaffe en tjeneste for saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning i UH-sektoren.

Mer ...

Møter og arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Gevinster

 • Mindre dobbeltarbeid og bedre støtte til arbeidsprosesser
 • Økt dokumentfangst med automatisk arkivering
 • Integrasjon mellom fagsystemer, saksbehandling og arkiv 
 • Økt brukervennlighet

Hva er BOTT?

 • Et samarbeid mellom universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim
 • Formål: Å styrke universitetenes evne til å levere administrative og tekniske tjenester som støtter opp om primærvirksomheten.