Prosjekt UiO prosessforbedring, saksbehandling og arkiv

Gjennom et samarbeid med resten av UH-sektoren (UH Sak) skal UiO erstatte dagens løsning for saksbehandling og arkiv med en ny standardisert tjeneste. For å kunne implementere ny tjeneste i 2023, er mottaksprosjektet UiO PSA etablert. Les mer om prosjektet.

Aktuelle saker

  • workflow Evlauering av leverandører 17. nov. 2020 15:22

    Prosjektet fokuserer for tiden på evaluering av leverandører. Fram mot jul foregår det forhandlinger og reviderte tilbud skal leveres.

  • Bildet kan inneholde: hjelm, personlig verneutstyr, hodeplagg, eyewear. Robocop har fått jobb ved UiO 17. mars 2020 10:22

    En robot som låner navn fra 80-tallsfilmen «Robocop» jobber på UiO. På flere av utdanningene våre kreves det politiattest for studentene, og nå brukes robot-teknologi for å registrere og sjekke disse. Dette gir en bedre tjeneste for studentene, bedre kontroll av attestene vi mottar, og sparer tid og ressurser for UiO.

  • workflow Milepæl: Kunngjøring av konkurranse for BOTT SA 12. mars 2020 10:35

    BOTT Saksbehandling og arkiv har nå kunngjort, på vegne av BOTT og Unit, konkurransen for å anskaffe en tjeneste for saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning i UH-sektoren.

Mer ...

Møter og arrangementer

Ingen kommende arrangementer