UiO: Saksbehandling og arkiv

Gjennom et samarbeid med UiB, UiT, NTNU og Unit skal UiO erstatte dagens løsninger for saksbehandling og arkiv. For å kunne implementere nye løsninger fra 2022, er mottaksprosjektet UiO Saksbehandling og arkiv etablert. Les mer om prosjektet...

Aktuelle saker

 • workflow Milepæl: Kunngjøring av konkurranse for BOTT SA 12. mars 2020 10:35

  BOTT Saksbehandling og arkiv har nå kunngjort, på vegne av BOTT og Unit, konkurransen for å anskaffe en tjeneste for saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning i UH-sektoren.

 • workshoparkiv300 Styringsgruppen anbefaler en samlokalisering og sentralisering av arkiv-tjenesten 7. juni 2019 09:44

  UiO: Saksbehandling og arkiv skal implementere de nye løsningene som kommer fra det nasjonale BOTT-samarbeidet. UiOs mottaksprosjekt er delt inn i ulike faser, og delprosjekt 1 sitt mandat var å vurdere organiseringen av arkivfunksjonen ved UiO. Dagens organisering av arkivtjenesten på UiO er 20 år gammel, og var moden for en gjennomgang.

 • workflow Status for prosjekt saksbehandling og arkiv 7. mai 2019 13:35

  I det nasjonale prosjektet BOTT saksbehandling og arkiv (BOTT SA) jobbes det for å anskaffe et system som skal gjøre saksbehandling lettere. Anskaffelsen vil over sommeren legges ut for konkurranse. UiOs mottaksprosjekt "UiO: Saksbehandlig og arkiv" er godt i gang med å kartlegge arbeidsprosesser med sikte på forenkling.

Mer ...

Møter og arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Gevinster

 • Mindre dobbeltarbeid og bedre støtte til arbeidsprosesser
 • Økt dokumentfangst med automatisk arkivering
 • Integrasjon mellom fagsystemer, saksbehandling og arkiv 
 • Økt brukervennlighet

Hva er BOTT?

 • Et samarbeid mellom universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim
 • Formål: Å styrke universitetenes evne til å levere administrative og tekniske tjenester som støtter opp om primærvirksomheten.