Digital eksamen

Driftssetting av prosjektet

Prosjektet er nå avsluttet og driftssatt ved UiO.

Systemeier er Seksjon for studieadministrative datasystemer ved Avdeling for fagstøtte.

Alle henvendelser kan rettes til epost digeks-core@admin.uio.no.

Om prosjektet

UiO ønsker å gjøre eksamen papirløs for studenter, faglærere, sensorer og eksamensadministratorer. Prosjekt UiO digital eksamen skal bidra til at UiO kan nå dette målet ved å levere "tjenesten digital eksamen» til UiOs fakulteter. Tjenesten skal muliggjøre digital gjennomføring for studentene av de hyppigst brukte vurderingsformene, og digitalisering av administrative og faglige oppgaver knyttet til eksamensavvikling.

Hvorfor digital eksamen?

Studentene:

  • Bedre tid til å fokusere på innhold, ikke form
  • Enklere å disponere og redigere teksten
  • En eksamenssituasjon mer lik studiehverdag og arbeidsliv

 

Sensor/faglærer:

  • Umiddelbar tilgang til besvarelsene
  • Enklere å lese maskinskrift
  • Mulighet for å tenke nytt om vurdering

Administrasjonen:

  • Mindre manuelt arbeid
  • Lavere risiko for feil