Møter

Sist endret 23. jan. 2020 14:37 av Cecilie Aune
Sist endret 4. feb. 2020 09:26 av Marte Øvstetun

I Studie-BOTT er det satt i gang et prosjekt for forenkling og standardisering av studieadministrative prosesser, hvor EpN er løftet frem som et av prosjektene.

Prosjektleder ønsker innspill fra alle EpN-institusjoner om hvilke nødvendige utviklingsbehov man har. 

Sist endret 23. jan. 2020 13:48 av Cecilie Aune
Sist endret 10. des. 2019 12:35 av Marte Øvstetun
Sist endret 26. feb. 2020 13:55 av Marte Øvstetun