Plan for evaluering av EpN-pilot

Utkast 

Hva?  Ansvarlig Tid

Evaluering fra fagpersoner

 • Deltakelse på møte med utdanningsledere
 • Nettskjema 
  • Brukervennlighet
  • Gevinster/tap
  • Emnebeskrivelser 
MN + DIG Oktober/November

Evaluering fra administrative brukere

 • Workshop i november
  • Brukerreise
  • Kartlegge om utfordringer er knyttet til EpN som system eller emnerevideringsprosessen i seg selv
 • Nettskjema
  • Brukervennlighet
  • Gevinster/tap
  • Emnebeskrivelser
MN + DIG November

Henvendelser til FS-klarere og epn-kontakter@mn.uio.no (MN)

 • Antall
 • Kategorisering av henvendelser

Henvendelser til epn-hjelp@admin.uio.no (DIG)

 • Antall
 • Kategorisering av henvendelser

 

DIG + MN November

Evaluering fra prosjektgruppen

 • EpN som verktøy (DIG + tilbakemelding fra brukere)
 • Datakvalitet (gevinst/tap)
 • Publisering av emnebeskrivelser fra FS

 

Prosjektgruppen Oktober-desember

Sluttevaluering

 • Ferdigstilling av rapport
DIG Uke 51

 

Publisert 7. okt. 2019 17:55 - Sist endret 7. okt. 2019 18:08