Utvidet leveranseplan for EpN-prosjektet

Sist endret: 10.oktober 2019

 

Leveranse

Ansvarlig/Arbeidsgruppe

Tidsangivelse

Status

Etablere styringsgruppe

Anne-Lise Lande

Mars

Første møte holdes i uke 21

Innhold i emnebeskrivelser

 • Definere hva hva en emnebeskrivelse skal inneholde

Arbeidsgruppe med Avdeling for studieadministrasjon (SADM) og Seksjon for kommunikasjon (KOM)

Mars-mai

Administrativ informasjon tas i stor grad ut.

Noen få temaer gjenstår å avklares:

Eksamensspråk

Oppsummering av diskusjoner

Tilrettelegging av EpN

 • Innstillinger
 • Kartlegge og tildele roller

 

DIG, MN

April-mai

Demo rigges før opplæring på MN onsdag 15.mai

Innhold på emnesiden

 

 • Semesterinformasjon på emnebeskrivelsen – hvor og hvordan skal denne vises?
 • Hva slags FS-data skal publiseres i emnebeskrivelsen?
 • Fellestekster*
 • Rammeverk

 

DIG, KOM, USIT

Mars – August

Koblet med arbeidet med innhold i en emnebeskrivelse.

Semestersiden ser ut til å beholde dagens løsning

Gjennomført noen workshoper med fokus på hva WS-en leverer fra FS til Vortex

Workshoper med fokus på arbeidsflyt EpN - FS – etterarbeid - publisering/oppdatering i Vortex

Gjenstår å finne en løsning på fellestekster. I piloten er sannsynligheten at vi lander på en minimumsløsning.

Mer informasjon om status og avklaringer.

Utvikle Vortex-løsning for publisering av emneinformasjon fra FS for pilot

Se prosjektsider for konsept

USIT + KOM + DIG

April -

Ferdig

Import av emnebeskrivelser fra Vortex til FS

 • Importerer emneinfo til demo i uke 23/24. Til prod uke 25 

 

USIT + DIG

Uke 23-25

 

Ferdig

Forberedelse av brukerne (på de ulike nivåene)

 • Veiledninger
 • Arbeidsstuer

 

DIG + MN

 

 

Mars-mai

Mai-september

 

Opplæring av studiekonsulenter 15.mai

Veiledninger er under utarbeidelse for rollene “Fagperson” og “Godkjenner”

Arbeidsstuer i august og september

Kjøre pilot – Emneplanlegging i EpN for våren 2020

MN + DIG

1. juni - 1. oktober

Emner ble overført fra EpN til FS 4.oktober.

Publisering av emnebeskrivelser - lukket for MN

 • oppretting av emnemapper og index-filer med script
 • Bugfixing
 • Gjennomgang av nye emnebeskrivelser. Kvalitetssikring før publisering

USIT

 

 

 

 

 

MN

10.oktober - 25.november  

Publisering av emnebeskrivelser

USIT

Slutten av november

 

Evaluering av pilot - sluttrapport

Prosjektgruppe

Desember 2019 - januar 2020

 
Publisert 21. mai 2019 08:39 - Sist endret 10. okt. 2019 12:09