Fellesløsninger innen forskerstøtte

Prosjektet skal bidra til at forskere på UiO får tilgang til like god forskerstøtte, uavhengig av hvor de er ansatt. Les mer om prosjektet... 

Aktuelle saker

Mer ...

Møter og arrangementer

Ingen kommende arrangementer