Prosjekt fellesløsninger innen forskerstøtte: Prosjektet er i gang

Bildet kan inneholde: kart, illustrasjon, tegning, kunst.

Prosjekt Fellesløsninger innen forskerstøtte er i gang. Frem til januar 2020 besøker prosjektleder Johannes Elgvin og prosjektkoordinator Kari Henriksen alle enheter på nivå 2 for å diskutere mulige kandidater til ekspertgruppene som skal opprettes, samt samarbeidskonstellasjoner mellom enheter. Prosjektet ønsker også innspill til potensielle risikoer for prosjektet, i tillegg til forslag til hvordan de kan håndteres. 

Første møte i styringsgruppen finner sted mandag 9. desember. Styringsgruppen skal da vedta oppdatert prosjektbeskrivelse, milepælsplan og risikoanalyse. Disse dokumentene vil bli lagt ut og oppdatert fortløpende på prosjektets nettsider.

Publisert 25. nov. 2019 10:36 - Sist endret 2. mars 2020 14:45